Na bazie prostego TimelineJS, Knightlab rozwinął inne narzędzie do konstruowania historii w oparciu o oś czasu – tym razem dodając do linii czasu, również mapę – tak powstał StoryMap.