Prawo nie zmienia się szybko, a czasem wręcz bardzo długo, przez co czasem łatwo przegapić zmiany w procesie legislacyjnym jeśli nie trzymą się ręki na pulsie. Istnieje jednak możliwość, żeby sobie tę czynność znacznie ułatwić.

Prace ustawodawcze z reguły trwają dość długo a sama ustawa przechodzi przez wiele etapów. Latwo stracić nad tym rachubę, szczególnie jeśli monitoruje się mniej “medialne” ustawy, dlatego oto sposób w jaki można sobie to wszystko uprościć.

Po pierwsze wchodzimy do sekcji “Prawo” albo wyszukujemy ustawę w wyszukiwarce – http://mojepanstwo.pl/prawo. Wpierw widzimy ustawy, które niedawno weszły w życie, ale wybieramy z menu bocznego Ustawy – http://mojepanstwo.pl/dane/prawo?typ_id[]=1 (jeśli chcemy to możemy za pomocą filtrów zawęzić różne kategorie). Następnie wybrane ustawy możemy przeglądać pod kątem historii ich powstawania.

Oto przykładowe historie prac nad ustawami:

  • http://mojepanstwo.pl/dane/prawo_projekty/2468,projekt-ustawy-zmianie-ustawy-kodeks-karny-wykonawczy
  • http://mojepanstwo.pl/dane/prawo_projekty/2461,projekt-ustawy-zmianie-ustawy-podatku-akcyzowym-br