Informacje na poziomie gminy są czasem bardzo porządne ze względu na swoją precyzję, ale nie zawsze łatwo je znaleźć. To co jednak bardziej zaskakuje, gdy się już do nich dokopiemy, to wielość różnych wskaźników, które możemy sprawdzić.

Pod pojęciem danych lokalnych na portalu MojePaństwo rozumiemy zbiory danych zawierające przeróżne wskaźniki z Głównego Urzędu Statystycznego. Jest to dla mnie jeden z moich ulubionych datasetów, ze względu na to, że obok danych poważnych odnoszących się do poziomu naszego codziennego życia – jest tam też trochę cyfr i liczb, które budzą mój uśmiech na twarzy.

Zatem żeby takie dane odnaleźć w pierwszej kolejności musimy wejść do aplikacji MojaGmina – http://mojepanstwo.pl/moja_gmina – a tam albo wybrać z mapy interesujący nas obszar, albo dać sie zlokalizować (trzeba przyznać uprawnienia przeglądarce do określenia naszej lokalizacji) albo wpisać kod pocztowy/adres.

Następnie znajdujemy się już na wybranej stronie profilowej gminy, gdzie nim dojdziemy do wskaźników możemy zobaczyć:

  • wyniki wyborów
  • zamówienia publiczne
  • firmy i organizacje z regionu