Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej i komisarz europejski ds. agendy cyfrowej w urzędującej Komisji Europejskiej wysłała specjalne zaproszenie dla uczestnków tegorocznej edycji Personal Democracy Forum, które odbędzie się za 3 dni w Warszawie.

“Jako komisarz ds. agendy cyfrowej, moim celem jest zapewnienie, żeby każdy Europejczyk mógł zobaczyć i zrozumieć ogromne korzyści z agendy cyfrowej” rozpoczęła w swoim wystąpieniu Pani komisarz podkreslając, że cyfryzacja pozwala administracji, czyli każdemu państwu europejskiemu być jeszcze bardziej przyjaznym dla obywatela.

“W krajach spoza UE widzieliśmy jak obywatele wykorzystywali narzędzia online do zorganizowania się przeciwko uciskowi i określenia demokratycznej przyszłości” dodała. Nie trudno doszukać się tu odniesienia do ostatnich wydarzeń na Ukrainie,  gdzie podobnie jak to miało miejsce w przypadku rewolucji w Libii i Egipcie,  media społecznościowe odegrały ogromną rolę mobilizacyjną, informacyjną i scalającą protestujących. Z resztą sam przebieg rewolucji na Ukrainie w dużej mierze relacjonowany jest poza mediami tradycyjnymi, oddając nowym kanałom komunikacji dużą rolę informacyjną i integracyjną – tematyka ta będzie poruszana szczególnie pierwszego dnia konferencji Personal Democracy Forum w Warszawie (odsyłamy do programu konferencji).

“Nawet w bardziej ustabilizowanych demokracjach krajów UE, Internet stanowi platformę do wzmocnienia odpowiedzialności i przejrzystości. Na przykład wykorzystując kampanie online do budowy relacji między politykami i wyborcami. Czy oddając otwarte dane i otwarty dostęp do nauki jako potężne narzędzie z powrotem w ręce podatników” zadeklarowała wiceprzewodnicząca. Zagadnienie idei otwartości, jej praktycznych konsekwencji, problemów i korzyści wiążących się z otwartością w instytucjach i organizacjach pozarządowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej będzie kolejnym tematem międzynarodowej konferencji PDF.

W wideo Neelie Kroes wymienia cztery podstawowe rzeczy, wpisujące się w powodzenie cyfryzacji UE:

1. Należy zapewnić dostęp do internetu i związanych z nim wyspecjalizowanych narzędzi każdemu Europejczykowi.

2. Należy inwestować w cyfrowe usługi publiczne. Właśnie zatwierdzono plan dofinansowania tego obszaru, o wysokości 1 miliarda euro.

3. Należy tworzyć systemy budujące zaufanie i bezpieczeństwo w sieci. Zatwierdzono już nowe zasady identyfikacji w internecie, które pozwolą na bezpieczne kontakty z administracją w sieci.

4. Europa potrzebuje przede wszystkim sieci szerokopasmowych – pozwalających Europejczykom uzyskać dostęp do internetu w każdym miejscu przez różnego rodzaju urządzenia. Aby osiągnąć ten cel potrzebujemy innowacyjnego sektora usług telekomunikacyjnych.

“Jesteśmy teraz w najlepszym momencie dla realizacji tych celów. Kryzys ekonomiczny spowodował spadek zaufania do administracji publicznej. Rządzący mają mniej zasobów, które muszą rozdzielić pomiędzy coraz bardziej wymagających obywateli. To znakomita okazja do odbudowy zaufania i otwarcia na przejrzystość i współpracę z obywatelami. Pracy nie tylko dla ludzi, ale z ludźmi. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak ważne są tutaj narzędzia cyfrowe, nie tylko w aspekcie użytkowym, ale również ekonomicznym i społecznym . Unia Europejska pracuje teraz nad zniesieniem opłat roamingowych i umożliwieniem Europejczykom łączenia się ze sobą nawzajem bez przeszkód” – podsumowuje.

Fundacja ePaństwo poznała działalność Pani komisarz w zeszłym roku, gdy wzięła udział w pierwszej edycji Europejskiego Tygodnia Kodowania , zainicjowanego przez Grupe Młodych Doradców zebranych właśnie przy  Neelie Kroes, we współpracy z DG Connect i pod patronatem Komisji Europejskiej.